Kontakt

Lucas Lund / Plutoniumpudel Förlag

info@plutoniumpudel.se
073-366 19 87

Facebook
@lundlucas
@plutoniumpudel

Instagram
@lucaslund1
@plutoniumpudel

Manus
Just nu kan pudeln tyvärr inte ta emot fler manus för utgivning.