Kontakt

Lucas Lund / Plutoniumpudel Förlag

info@plutoniumpudel.se

Facebook
@lundlucas

Instagram
@lucaslund1

Manus
Just nu kan pudeln tyvärr inte ta emot fler manus för utgivning.